Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Nguyên Tôn
10 phút trước

Nguyên Tôn

Nguyên Long
7 giờ trước

Nguyên Long