Truyện Horror
Những truyện có nội dung làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim
7'S-SEVENTHS
7 giờ trước

7'S-SEVENTHS

Đọa Nhân
15 giờ trước

Đọa Nhân

Wendy
15 giờ trước

Wendy

Gantz Edo
15 giờ trước

Gantz Edo

Diner
15 giờ trước

Diner

Tái Sinh
15 giờ trước

Tái Sinh

Gachiakuta
15 giờ trước

Gachiakuta

Quái Vật Gui
15 giờ trước

Quái Vật Gui