Truyện Tragedy
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
7'S-SEVENTHS
7 giờ trước

7'S-SEVENTHS

Shirokuma Tensei
15 giờ trước

Shirokuma Tensei

Ballad X Opera
15 giờ trước

Ballad X Opera

Tái Sinh
15 giờ trước

Tái Sinh

fate/extra
15 giờ trước

fate/extra

Player
15 giờ trước

Player

Balance Policy
15 giờ trước

Balance Policy

Hoả Quyền
15 giờ trước

Hoả Quyền